Ważne adresy

Sejm RP – www.sejm.gov.pl

Zarząd Główny ZNP – www.znp.edu.pl

Zarząd Okręgu ZNP w Łodzi – www.lodz.znp.edu.pl

Ministerstwo Edukacji Narodowej – www.men.gov.pl

Państwowa Inspekcja Pracy – www.pip.gov.pl

Zakład Ubezpieczeń Społecznych – www.zus.pl

Urząd Miasta Łodzi – www.uml.lodz.pl

Głos Nauczycielski – www.glos.pl

Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP – www.wydped.com.pl