Zarząd Oddziału

żałob1Jadwiga Kotwicka  –  Prezes Oddziałużałob1

Ewa  Wilczyńska  –  Wiceprezes Oddziału

Elżbieta Patuszczyk – Wiceprezes Oddziału

Magdalena Michalak  –  Członek Zarządu

Anna Drabikowska – Członek Zarządu

Krystyna Czaja – Członek Zarządu

Dorota Jaworska – Członek Zarządu

Zofia Kowalska-Mróz – Członek Zarządu

Joanna Kucharska – Członek Zarządu

Marzena Nowakowska – Członek Zarządu

Barbara Ostrowska – Członek Zarządu

Janusz Gajdka – Członek Zarządu

Tomasz Lisowski – Koordynator SIP

Wojciech Ulatowski – Członek Zarządu