Komisja Rewizyjna

Grażyna Jung –  Przewodnicząca KR

Jolanta Szewczyk  –  Zastępca Przewodniczącej KR

Anna Kraska  –  Członek KR