Dokumenty

Regulamin przyznawania zapomóg zdrowotnych ZNP

Statut Związku Nauczycielstwa Polskiego

Regulamin wypłat zasiłków statutowych

Deklaracja członkowska ZNP

KARTA EWIDENCYJNA CZŁONKA ZNP ( druk obowiązkowy przy wypełnianiu deklaracji)

Wzór o nadanie Odznaki za 50 lat przynależności do ZNP

Wzór o nadanie Złotej Odznaki ZNP

Wzór wniosku o nadanie Odznaki „Zasłużony Organizator Kultury, Sportu, Turystyki ZNP”